O NAS

Jesteśmy globalnym dostawcą kompleksowych usług i rozwiązań IT optymalizujących procesy biznesowe związane z zarządzaniem dokumentami. Specjalizujemy się w doradztwie biznesowym, oferując szereg wiodących na świecie systemów druku. Jesteśmy liderem w dziedzinie technologii, regularnie inwestujemy w badania i rozwój, wyznaczając przy tym wysokie standardy na rynku.


Globalnie obsługujemy 2 mln klientów, działając w 173 krajach świata i zatrudniając ponad 44 000 pracowników na całym świecie. Zatrudniamy łącznie ponad 330 pracowników w 15 oddziałach naszej firmy w całej Polsce.


Polskie oddziały Konica Minolta

W ramach naszej struktury wyróżniamy 3 główne piony: Dział Sprzedaży, Dział Serwisu oraz Działy Wsparcia (Back-Office).

Co nas wyróżnia?

Dowiedz się więcej o naszych działach:

SPRZEDAŻ
SERWIS
BACK-OFFICE

W ramach Działu Sprzedaży Konica Minolta w Polsce możemy wyróżnić trzy główne obszary związane z naszą strategią biznesową: Działy Sprzedaży Bezpośredniej, Dział Sprzedaży Pośredniej oraz Dział Sprzedaży Systemów Produkcyjnych.

Sprzedaż Bezpośrednia

W obszarze sprzedaży bezpośredniej istnieją trzy główne jednostki odpowiedzialne za poszczególne rozwiązania biznesowe Firmy Konica Minolta:

1) Dział Major Account – odpowiedzialny za budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami;

2) Dział Sprzedaży Regionalnej – w tym dziale zatrudniamy kilkudziesięciu handlowców terenowych, którzy budują swoje portfolio klientów biznesowych zainteresowanych urządzeniami i rozwiązaniami do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwach;

Poznaj nasze rozwiązania w obszarze urządzeń office’owych.

3) Dział ITS/ECM – to zespół specjalistów wdrażających u Klientów systemy do zarządzania informacją w firmach (m. in. systemy obiegu dokumentów, archiwizacji dokumentów, systemy OPS);

Poznaj nasze rozwiązania w obszarze systemów do zarządzania informacją biznesową.

Sprzedaż Pośrednia

Dealer Managerowie to pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie powierzoną grupą partnerów handlowych, tj. dealerów urządzeń Firmy Konica Minolta. Do głównych zadań Dealer Managerów należy: dostarczanie aktualnej informacji o ofercie produktowej Firmy, ustalanie planów sprzedażowych partnerom i odpowiedzialność za ich realizację, przygotowanie ofert do przetargów czy nadzór nad procedurą reklamacyjną.

Sprzedaż Systemów Produkcyjnych

Dedykowani temu obszarowi handlowcy są odpowiedzialni za tworzenie i realizację strategii rozwoju sprzedaży w sektorze Production Printing (tj. systemów do druku produkcyjnego) dla klientów biznesowych. Każda osoba zaangażowana w sprzedaż tych rozwiązań aktywnie rozbudowuje swój portfel Klientów i buduje relacje z Klientami na wskazanym obszarze Polski.

Poznaj nasze rozwiązania w obszarze systemów druku produkcyjnego.

Nasz liczący ponad 100 osób Dział Serwisu tworzą: Dział Serwisu Regionalnego, Dział Wsparcia Technicznego oraz Dział Wdrożeń. Każda z tych komórek zajmuje się wsparciem technicznym naszych klientów w różnych obszarach i potrzebach.

Serwis Regionalny

Pracujący na obszarze całej Polski terenowi Technicy Serwisu stanowią jeden z dwóch najliczniejszych działów Konica Minolta w Polsce. Do ich codziennych zadań należą: profesjonalna obsługa serwisowa naszych urządzeń drukująco-kopiujących u Klientów zgłaszających awarie, doradztwo w zakresie eksploatacji i fachowa pomoc w zakresie doboru parametrów urządzenia oraz instalacje urządzeń w środowisku sieciowym Klienta. Dział ten cieszy się zdecydowanie najmniejszą rotacją swoich pracowników – rekordzista pracuje z nami już ponad 20 lat!

Dział Wsparcia Technicznego

Jest odpowiedzialny m. in. za wsparcie merytoryczne terenowych Techników Serwisu, weryfikację jakości ich pracy oraz zarządzanie wiedzą poprzez prowadzenie technicznych szkoleń wewnętrznych i bazy wiedzy.

Dział Wdrożeń

Zespół ten zajmuje się koordynacją procesu implementacji wybranych rozwiązań w środowisku Klienta m. in. poprzez analizę specyfikacji technicznych i zapytań ofertowych, projektowanie i wycenę rozwiązań software’owych, opracowanie harmonogramów wdrożenia, realizację wdrożeń oraz telefoniczne i zdalne wsparcie Klientów podczas realizowanych projektów.

W warszawskiej centrali Konica Minolta Business Solutions Polska znajdują się wszystkie działy wspierające naszą firmę od strony administracyjnej. Dbają one o prawidłowy przepływ pracy oraz wysoką jakość usług świadczonych naszym Klientom.

Księgowość

Realizowane przez Dział Księgowości zadania z zakresu rozliczeń z pracownikami i wsparcia kluczowych procesów biznesowych Firmy dotyczą m. in. sporządzania sprawozdań finansowych, nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, księgowania i nadzoru nad obiegiem faktur kosztowych i zakupowych, nadzoru nad środkami trwałymi Firmy czy rozliczania delegacji służbowych.

Leasing

Dział Leasingu sprawuje nadzór nad kompletnością i terminowością realizacji transakcji dotyczących najmu (leasingu) urządzeń firmy Konica Minolta naszym Klientom. Przygotowuje niezbędne umowy, dba o odpowiedni przepływ dokumentacji oraz o spójność danych zawartych w naszych wewnętrznych systemach.

Marketing

Obowiązki pracowników Działu Marketingu koncentrują się na dwóch kluczowych obszarach: a) Komunikacja i PR – specjaliści z obszaru zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej zarządzają mediami społecznościowymi, przygotowują komunikaty prasowe, kreują wizerunek marki na rynku oraz organizują wydarzenia takie jak targi czy konferencje. b) Zarządzanie Produktem – każdy z naszych Kierowników Produktu odpowiada za konkretny obszar oferty firmy Konica Minolta w Polsce (np. industrial printing lub multi-functional products), szczególnie w zakresie wprowadzania danych produktów na rynek, wsparcia sił sprzedaży pod kątem merytorycznym oraz monitorowania swojego obszaru biznesowego.

Controlling

Specjaliści z Działu Controllingu są odpowiedzialni przede wszystkim za: przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych, przygotowywanie i koordynację budżetów oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

Windykacja

Dział Windykacji dba przede wszystkim o monitorowanie i zapewnienie terminowej płatności faktur przez Klientów Spółki. Do obowiązków pracowników w tym dziale można zaliczyć także współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz przygotowywanie wymaganych raportów i analiz.

Kadry i Płace

Dział Kadr i Płac wspiera naszych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, administracji benefitami pozapłacowymi, ZFŚS i szkoleniami BHP oraz sporządzania sprawozdań dla podmiotów zewnętrznych (PFRON, GUS).

Dział Personalny

Dział Personalny świadczy wsparcie dla naszych klientów wewnętrznych, realizując zadania związane z rekrutacją nowych pracowników, koordynacją procesu ocen okresowych, wspieraniem rozwoju pracowników oraz dbaniem o wizerunek Firmy jako pracodawcy.

Centrum Obsługi Klienta

Każde zgłoszenie serwisowe sygnalizowane przez naszych Klientów, jest przyjmowane oraz koordynowane przez zespół Centrum Obsługi Klienta. Poza rejestracją zgłoszenia, specjaliści z tego działu przekazują odpowiednie dyspozycje naszym terenowym Technikom Serwisu lub do działu odpowiedzialnego za zdalne wsparcie Klienta, aby maksymalnie skrócić czas reakcji na zgłoszoną potrzebę.

Centralna Administracja

Zespół Centralnej Administracji sprawuje nadzór nad prawidłową obsługą transakcji handlowych, realizuje zamówienia towarów, koordynuje działania administracyjne na etapie instalacji nowych urządzeń u Klientów, koordynuje procesy reklamacyjne oraz zajmuje się fakturowaniem sprzedaży handlowej i kontraktów.

Centralny Punkt Napraw

Pracownicy tego działu są odpowiedzialni za naprawy urządzeń powracających z najmów po zakończonych kontraktach z Klientami. Wykwalifikowani Technicy diagnozują usterki urządzeń, przeprowadzają niezbędne naprawy w zakresie hardware oraz software i przygotowują urządzenia do ponownego wydania.

Logistyka

Specjaliści Działu Logistyki nadzorują i realizują zadania związane z planowaniem zapasów towarów i materiałów eksploatacyjnych, koordynują realizację dostaw towarów i urządzeń zgodnie z harmonogramami, zarządzają kosztami realizacji dostaw oraz optymalizują całość procesów logistycznych w Firmie.

IT

Zespół doświadczonych specjalistów IT wspiera użytkowników wewnętrznych korzystających z firmowych aplikacji, systemów i narzędzi, dba o infrastrukturę IT oraz bezpieczeństwo systemów wewnętrznych, odpowiada także za rozwój korporacyjnych aplikacji i systemów.

Administracja

Pracownicy zespołu Administracji dbają o prawidłową organizację codziennej pracy biura - zarządzają powierzchnią biurową, firmową flotą samochodową, korespondencją przychodzącą i wychodzącą, zamawiają również materiały biurowe.

Dział Rozwoju Biznesu

Dział Rozwoju Biznesu zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i realizacją projektów o charakterze strategicznym dla firmy (m. in. budowanie modeli operacyjnych), optymalizacją oraz wdrażaniem zmian w procesach funkcjonujących w firmie. Dział ten współpracuje także z zewnętrznym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz jest odpowiedzialny za wdrożone w firmie Systemy Zarządzania Jakością (ISO).